Pragniemy przedłożyć Państwu ofertę na przeprowadzenie badania sprawozdań Waszego przedsiębiorstwa:

tematyka badania oparta jest o przepisy Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami),
badanie sprawozdania finansowego wykonywane jest zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.
zapewniamy współpracę na etapie zamknięcia ksiąg i inwentaryzacji znaczących składników majątku,
celem skrócenia procesu badania sprawozdania finansowego proponujemy wykonanie tzw. "badania wstępnego", np. za III kwartały roku obrotowego,
kwotę wynagrodzenia za nasze usługi ustalamy w drodze bezpośrednich kontaktów, negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami Kierownictwa.


Poza badaniem sprawozdań finansowych proponujemy także:

przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych,
audyt finansowy projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej,
badanie planu przekształcenia spółek handlowych dla Sądu.

Stanowimy merytorycznie dobrze przygotowany i dynamiczny zespół, który spełni Państwa oczekiwania.

Informacje do oszacowania ceny za badanie sprawozdania finansowego

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.