Pragniemy Państwu zaproponować współpracę w zakresie:

Doradztwa ekonomiczno-finansowego:

wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów
   i pasywów,
przygotowania biznes planów i prognoz finansowych,
oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
przekształcenia firm,
prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw.


Doradztwa księgowego:

organizacji rachunkowości,
informatyzacji rachunkowości.

Wymienione usługi są wykonywane przez biegłych rewidentów i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, którzy stale uczestniczą w szkoleniach i seminariach. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom oferowanych przez nas usług. Proponujemy Państwu także stałe doradztwo i nadzór księgowo-podatkowy.

Proponujemy Państwu także stałe doradztwo i nadzór księgowo - podatkowy.