Pragniemy Państwu zaproponować współpracę w zakresie:

przeglądu ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych
audytu finansowego projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej
wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów
innych opinii ekonomiczno-finansowych
opiniowania wyceny udziału w spółce z o.o.
opiniowania wyceny akcji w spółce akcyjnej,
badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
badania sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzanych w związku:
- z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza,
- ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
badania bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
badania planów:
- połączenia spółek,
- podziału spółki,
- przekształcenia spółki,
badania informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych,
badania sprawozdań komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymienione usługi wykonywane są przez biegłych rewidentów i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, na terenie całej Polski. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom oferowanych przez nas usług.